ह.भ.प देवानंद दास साळुंखे

ह.भ.प देवानंद दास साळुंखे

पत्ता :मु. पो. महुद बु|| ता. सांगोला जि. सोलापूर

ह.भ.प देवानंद दास साळुंखे

महाराजांचे शिक्षण बी. ए. एल. एल. बी आहे.

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात.

महाराज ५ वर्षांपासून सेवा करतात.