ह.भ.प गजेंद्र महादेव साळुंके

ह.भ.प गजेंद्र महादेव साळुंके

पत्ता :अळसुंदे, तालुका-कर्जत, जिल्हा-अहमदनगर,

ह.भ.प गजेंद्र महादेव साळुंके

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात तसेच महाराज गायनाचार्य आहेत.

महाराज अळसुंदे, तालुका-कर्जत, जिल्हा-अहमदनगर येथे राहतात.