ह.भ.प. दिग्विजय संदिप लबडे महाराज

ह.भ.प. दिग्विजय संदिप लबडे महाराज

पत्ता : शिरोली पुलाची ता. हातकणंगले जि. कोल्हापूर

ह.भ.प. दिग्विजय संदिप लबडे महाराज

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात.

महाराज शिरोली पुलाची ता. हातकणंगले जि. कोल्हापूर येथे राहतात.