ह.भ.प ज्ञानेश्वर महाराज मुळे

ह.भ.प ज्ञानेश्वर महाराज मुळे

पत्ता :आळंदी देवाची ता खेड जिल्हा पुणे

ह.भ.प ज्ञानेश्वर महाराज मुळे

आळंदीतील वारकरी शिक्षण संस्था येथे ज्ञानदान प्राप्त केले २०११ ला प्रवेश घेतला.

१४ ला बाहेर निघाले  त्यानंतर महाराष्ट्रातील अनेक खेडोपाडी जाऊन प्रबोधन करतात.