ह.भ.प दिनकर महाराज निकम

ह.भ.प दिनकर महाराज निकम

ह.भ.प दिनकर महाराज निकम


मो.न :-9923580584

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :-मु पो मोगरगा ता औसा‌ जि लातूर

मी गेली पंधरा वर्षे किर्तन व प्रवचन रामकथा ही सेवा रत आहे.

कधीही मानधन न ठरवता माजप्रबोधन करण्याचे कार्य करत आहे.

शाळेमध्ये शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *