ह.भ.प.श्री गोपाल महाराज टेके

ह.भ.प.श्री गोपाल महाराज टेके

ह.भ.प.श्री गोपाल महाराज टेके


मो.न :-7350250386

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :-श्री. गजानन महाराज संस्था बिबी 443202 ता. लोणार सरोवर जि. बुलढाणा

महाराज कीर्तन व प्रवचनरतात.

वारकरी शिक्षण संस्था ४ वर्ष एम.ए मराठी.

महाराज संत साहित्य वरती पीएचडी च्या तयारीत आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *