ह.भ.प.श्री गोपाल महाराज टेके

ह.भ.प.श्री गोपाल महाराज टेके

पत्ता :श्री. गजानन महाराज संस्था बिबी 443202 ता. लोणार सरोवर जि. बुलढाणा

ह.भ.प.श्री गोपाल महाराज टेके

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात.

वारकरी शिक्षण संस्था ४ वर्ष एम.ए मराठी.

महाराज संत साहित्य वरती पीएचडी च्या तयारीत आहे.