ह.भ.प. कृष्णा महाराज अंबाडे

ह.भ.प. कृष्णा महाराज अंबाडे

सविस्तर माहिती

ह.भ.प. कृष्णा महाराज अंबाडे

पत्ता :- रा. पैठण जिल्हा. संभाजीनगर

शिक्षण :- 12 वी 

सेवा :- मृदंगाचार्य,गायणाचार्य,किर्तनकार प्रवचनकार.

मो :-7517283585

सविस्तर माहिती :- महाराज वारकरी संप्रदाय आणि  संतांच्या विचाराचे तोरण लोकापर्यंत पोहचवून वारकरी संप्रदायाचा वारसा टिकवून ठेवलेला आहे. त्यांचे हे कार्य मोलाचे आहे