ह.भ.प रोहिदास बाजीराव सांगळे

ह.भ.प रोहिदास बाजीराव सांगळे

ह.भ.प रोहिदास बाजीराव सांगळे


मो.न :-9273484565

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :-गुरुकुल वसाहत राहुरी फॅक्टरीता० राहुरी
जिं ल्ह/;अहमदनगर

महाराजांचे शिक्षण बी.ए.आय.टी.आय. पूर्ण आहे.

महाराज २० वर्षांपासून सेवा करतात.

२१ गीता ज्ञानेश्वरी प्रवचन तुकोबारायाच्या अभंगावर चिंतन .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *