ह.भ.प विजय महाराज गायकवाड

ह.भ.प विजय महाराज गायकवाड

पत्ता :मु.धोंडाळपाडा पोस्ट ननाशी तालुका दिंडोरी जिल्हा

ह.भ.प विजय महाराज गायकवाड

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात.

महाराज २० वर्षापासुन सेवा करतात.

महाराजांचे  शिक्षण बारावी पूर्ण आहे.