ह.भ.प. श्री जगन्नाथ महाराज लहारे

ह.भ.प. श्री जगन्नाथ महाराज लहारे

पत्ता :मु. गावठा पो.शिरसगाव, तालुका त्र्यंबकेश्र्वर, जि.नाशिक..

ह.भ.प. श्री जगन्नाथ महाराज लहारे

महाराज डी.एड./एम.ए. बी.एड./मराठी साहित्य अभ्यासक आहे.

गेल्या १५ वर्षापासून वारकरी संप्रदायाचा प्रचार प्रसार करण्याचे कार्य करत आहे.

महाराज


कृषी क्रांती