ह.भ.प कुलदिप भारत पांचाळ

ह.भ.प कुलदिप भारत पांचाळ

ह.भ.प कुलदिप भारत पांचाळ साडेगाव ता जि परभणी


मो.न :-9359171792

सेवा :-गायनाचार्य | मृदंगाचार्य_

पत्ता :-गाव साडेगाव ता जि परभणी

मि आळंदिला एकनाथ महाराज कोष्टी यांच्या डे शिकलो .आमचे आजोबा म्रदंग वाजवायचे माझे वडिल म्रदंग वाजवतात गायण करतात . माझा लहान  भाऊ पण गायण करतो . मुळी बाप होता ज्ञानी तेव्हा लागलो ह्या ध्यानी . मि लहान पणासुन भजनाची आवड आहे .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *