कृष्णकृपामुर्ती ह.भ.प.लक्ष्मणजी महाराज बोरगडीकर

कृष्णकृपामुर्ती ह.भ.प.लक्ष्मणजी महाराज बोरगडीकर

पत्ता :मु. बोरगडी (देवाची) हनुमान मंदिर देवस्थान बोरगडी(देवाची) पो. सिरंजनी ता.वाढोणा हिमायतनगर जि. नांदेड

कृष्णकृपामुर्ती ह.भ.प.लक्ष्मणजी महाराज बोरगडीकर

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात तसेच महाराज गायनाचार्य आहेत.