ह.भ.प परमेश्वर गोडगे

ह.भ.प परमेश्वर गोडगे

पत्ता :परमेश्वर गोडगे सेटफळ .मोहोळ.जि .सोलापूर

ह.भ.प परमेश्वर गोडगे

महाराजांचे शिक्षण १० वीं पूर्ण आहे.

महाराज ५ वर्षांपासून सेवा करतात.