ह.भ.प प्रगति सुरेशराव मने

ह.भ.प प्रगति सुरेशराव मने

पत्ता :शंकर नगर रोड, राजापेठ, अमरावती. पिन कोड - 444605

ह.भ.प प्रगति सुरेशराव मने

B. Com, M. Com ( झालेले आहे.)

M. B. A {HR}, M. A { संस्कृत } 

शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय नृत्य.. (चालू आहे).