ह.भ.प. प्रसाद महाराज वारुंगसे

ह.भ.प. प्रसाद महाराज वारुंगसे

पत्ता :वैकुंठ निवास श्री क्षेत्र डुबेरे.ता सिन्नर,जि नाशिक

ह.भ.प. प्रसाद महाराज वारुंगसे

महाराजांचे शिक्षण Electrical Engineer पूर्ण आहे.

महाराज ७ वर्षा पासुन सेवेत आहे