ह.भ.प आमोल राऊतराव हदगाव

ह.भ.प आमोल राऊतराव हदगाव

पत्ता :अमोल आनंदराव राऊतराव वार्ड, क्र,3 मातोश्री निवास मु ,पो , हदगाव ता, हदगाव जी, नांदेड पिन कोड 431712

ह.भ.प आमोल राऊतराव हदगाव

महाराज  गायना ची सेवा सात वर्ष पासुन करत आहे.