ह.भ.प. राजेंद्र महाराज दांडगे

सविस्तर माहिती

ह.भ.प भागवताचार्य राजेंद्र महाराज दांडगे

पत्ता :-  मुंडवाडीकर ता. कन्नड जि. औरंगाबाद

सेवा :– किर्तन प्रवचन संगीत भागवत कथा संगीत

मो. नं :- 9552082699

सविस्तर माहिती :– महाराज कीर्तन प्रवचन संगीत भागवत कथा या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रसार करतात व तसेच भागवत धर्माचा प्रसार करतात.

ह.भ.प भागवताचार्य राजेंद्र महाराज दांडगे

तुकाराम गाथा

ह.भ.प.