ह.भ.प. प्रा. संतोष चंद्रकांत माळवदकर

ह.भ.प. प्रा. संतोष चंद्रकांत माळवदकर

पत्ता :६३४ पश्चिम मंगळवार पेठ, भडंगे विठ्ठल मंदिर, आदर्श शाळेजवळ सोलापुर-४१३००२

ह.भ.प. प्रा. संतोष चंद्रकांत माळवदकर

सहा वर्षापासून कीर्तन सेवा करीत आहे. श्री संत नामदेव महाराज गाथा अभ्यासक

शिक्षण: B.A. संस्कृत, M.A. अर्थशास्त्र, M.B.A. Finance, Ph.D. अर्थशास्त्र

निरपेक्ष कीर्तनकारhhh