ह.भ.प अवधूत बाळकृष्ण मिरजकर

ह.भ.प अवधूत बाळकृष्ण मिरजकर

ह.भ.प अवधूत बाळकृष्ण मिरजकर


मो.न :-9665712288

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार | गायनाचार्य | मृदंगाचार्य_

पत्ता :- सांगली-वाडी ता.मिरज जि.सांगली

सांगली सातारा कोल्हापूर आश्या आने भागात कीर्तन सेवा चालू आहे .

श्री गुरु आजरेकर फडावरील माळ गळ्यात आहे पण र्व फडवरती सेवा करतात

वडील किर्तनकार होते त्यांच्या नंतर सर्व सेवा माझ्याकडे आल्या आहेत

सांगली मधील एफएम , आकाशवाणी येथे सेवा केली आहे

२०१० मध्ये वसंतदादा मॅनेजमेंट कॉलेज सांगली येथे बी.बी.ए पूर्ण केले.


 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *