ह.भ.प.श्री गजानन महाराज दहीकर

ह.भ.प.श्री गजानन महाराज दहीकर

ह.भ.प.श्री गजानन महाराज दहीकर


मो : 8766920659

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार | गायनाचार्य | मृदंगाचार्य_

पत्ता : मु.पो.काकोडा ता. संग्रामपूर जी.बुलढाणा

शिक्षण १० वी पास आहे. लहानपनी मंदिरात मंदिरातील घंटा नाद झाला रे झाला की आपोआप मंदिराच्या वाटेने पाय वळायची त्यामुळे लहानपणा पासूनच हरिनामाची आवड असल्यामुळे शिक्षणात रुची नव्हती.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *