ह.भ.प रविंद्रनाथ जोगी महाराज

ह.भ.प रविंद्रनाथ जोगी महाराज

ह.भ.प रविंद्रनाथ जोगी महाराज


मो : 8999537273

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार | गायनाचार्य | मृदंगाचार्य_ | हार्मोनियम_वादक

पत्ता : मु पो युसूफ वडगाव ता. केज जी. बीड

शिक्षणः एम ऐ नाट्यशास्त  संगीत विशारद  एम एस डब्यु     आध्यात्मिक  क्षेत्रात गेली ४०वर्षा पासुन मृंदग वादन गायन किर्तन प्रवचन भागवत कथा  प्रसार प्रचार व सेवा रत आहे तसेच श्रीसंत ज्ञानेश्वर संगीत गुरुकुल  [यु] रामवडगाव ता केज जी बीड येथे व  देहुगाव /पुणे येथे  घडवण्वियासाठी चालवत आहेद्यार्थ्यांना

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *