ह.भ.प शैलेश बाळासाहेब डुकरे

ह.भ.प शैलेश बाळासाहेब डुकरे

ह.भ.प शैलेश बाळासाहेब डुकरे


मो.न :-8459586304

सेवा :-गायनाचार्य | मृदंगाचार्य_ | हार्मोनियम_वादक

पत्ता :-रामनगर, भेंडा, नेवासा, अहमदनगर.

महाराज गायनाचार्य आणि मृदंगाचार्य तसेच हार्मोनियम वाद आहे.

शिक्षण – संगीत विशारद.

शिक्षक – संगीत अलंकार. विष्णू बुआ सोळुंके.( आळंदी देवाची )

सेवा – वयाच्या 12 व्या वर्षापासून.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *