ह.भ.प शैलेश बाळासाहेब डुकरे

ह.भ.प शैलेश बाळासाहेब डुकरे

पत्ता :रामनगर, भेंडा, नेवासा, अहमदनगर.

ह.भ.प शैलेश बाळासाहेब डुकरे

महाराज गायनाचार्य आणि मृदंगाचार्य तसेच हार्मोनियम वादक आहे.

शिक्षण – संगीत विशारद.

शिक्षक – संगीत अलंकार. विष्णू बुआ सोळुंके.( आळंदी देवाची )

सेवा – वयाच्या 12 व्या वर्षापासून.