ह.भ.प. गोचरण सेवक सुदर्शन महाराज जोशी वरठाण कर

ह.भ.प. गोचरण सेवक सुदर्शन महाराज जोशी वरठाण कर

पत्ता :मु. पो. वरठाण ता. सोयगाव जि. संभाजीनगर

ह.भ.प. गोचरण सेवक सुदर्शन महाराज जोशी वरठाण कर

१५ वर्षापासून आळंदी येथे शिक्षण.

सध्या गाई चारणे व कीर्तन करणे