ह.भ.प भीमराव दशरथ हांडे

ह.भ.प भीमराव दशरथ हांडे

ह.भ.प भीमराव दशरथ हांडे


मो : 9922675465

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार | गायनाचार्य | मृदंगाचार्य_ | हार्मोनियम_वादक

पत्ता : आळंदी , ता खेड,जिल्हा पुणे

शिक्षण M.A.,M.ed झाले आहे,मी सदर गेली दीड दशका पासून अध्यात्म संत वाङमय चा प्रचार व प्रसार करीत आहेत ?संतांनी दिलेल्या शांती चा, अतिंद्रीय सुखाच्या अनुभवाचे कथन करतो आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *