ह.भ.प माधव महाराज खापरे

ह.भ.प माधव महाराज खापरे

ह.भ.प माधव महाराज खापरे

१० वी नंतर .७ वर्ष आळंदी देवाची येथे जोगमहाराज वारकरी शिक्षण संस्थेत शिक्षण ४० वर्षा पासून किर्तण प्रवचन सध्या गजानन महाराज मंदिर कल्याण पूर्व येथे मंदिरात पूजारीतुमचे शिक्षण,