ह.भ.प. राहुल महाराज क्षिरसागर

ह.भ.प. राहुल महाराज क्षिरसागर

सविस्तर माहिती

ह.भ.प. राहुल महाराज क्षिरसागर

पत्ता :- रा. पिंपळगाव बसवंत ता. निफाड जि. नाशिक.

शिक्षण :-  12 वी सायन्स. आध्यात्मिक शिक्षण गिता,भागवत,भावार्थदिपिका,आणि तुकोबारायांची गाथा याचे अध्ययन.

सेवा :- मृदंगाचार्य,गायणाचार्य,किर्तनकार प्रवचनकार,कथाकार

मो :- 7875403772

सविस्तर माहिती :- महाराज वारकरी संप्रदाय आणि भागवत धर्माच्या प्रचारार्थ,सकल संतांच्या विचाराचे तोरण लोकापर्यंत पोहचवून वारकरी संप्रदायाचा वारसा टिकवून ठेवलेला आहे. त्यांचे हे कार्य बहुमोलाचे आहे.

ह.भ.प. राहुल महाराज क्षिरसागर