ह.भ.प शंकर महाराज बलीकोंडवार (देगलूरकर)

ह.भ.प शंकर महाराज बलीकोंडवार

पत्ता :मु.दरेगाव पोस्ट :-वळग ता:-देगलूर जि:- नांदेड महाराष्ट्र -431718

ह.भ.प शंकर महाराज बलीकोंडवार (देगलूरकर)

माझे शिक्षण M.A. Ded झाले असून मी मी शाळेवर प्राथमीक शिक्षक आहे .माझा जन्म वारकरी कुटुंबात झाल्यामुळे मला लहानपणापासून अध्यात्माची आवड आहे. मी गेली पाच वर्षांपासून कीर्तन व प्रवचन करतो. मी सद्गुरू ह.भ.प.वै.गुंडा महाराज चांदेगावकर यांच्याकडून दीक्षा घेतली आहे व मला  तबला वादनाची आवड आहे. गुरुवर्य कोकनरत्न ह.भ.प श्री .सुनिलजी मेस्त्री यांच्याकडे तीन वर्षांपासून पखवाज वादनाचे शिक्षण घेत आहे .मला माझ्या कीर्तन व प्रवचन यांच्या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा अमूल्य ठेवा संपूर्ण महाराष्ट्रात पोहोचायचा आहे.तसेच मला ग्रंथ वाचनाची पण खुप आवड आहे .