संत तुकाराम गाथा (चर्चा सत्र)

संत तुकाराम महाराज अभंग ३४३७

संत तुकाराम महाराज अभंग ३४३७

आजिवरी तुम्हां आम्हां नेणपणे ।

कौतुकें खेळणें संग होता ॥१॥

आतां अनावर झालो अगुणाची ।

करूं नये तें चि करु सुखें ॥२॥

तुका म्हणे आतां बुडविलीं दोन्ही ।

कुळें एक मनीं नारायण ॥३॥

संत तुकाराम महाराजांच्या या अभंगाचा अर्थ आणि त्यावरील तुमचे मत खाली तुमच्या शब्दामध्ये कमेंट बॉक्स लिहा व  चर्चा करा धन्यवाद.

हा अभंग कै.श्री. आसाराम बाबासाहेब दराडे यांच्या स्मित्ती प्रीत्यर्थ संत साहित्य वर  प्रकाशित होत आहे. 

तुकाराम गाथा

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.