sant-tukadoji-bhajan
संत तुकडोजी गाथा (चर्चा सत्र)

अखिल विश्व मंदिर

अखिल विश्व मंदिर माझ्या आत्ममूर्तिचे ।

संत तुकडोजी महाराज भजन –२१ 

अखिल विश्व मंदिर माझ्या आत्ममूर्तिचे ।

खेळ हे निसर्गे त्याच्या कार्य-पूर्तिचे ॥धृ॥

वाहती नदी-सागर हे, स्नान घालण्या तयासी ।

पृथ्वी हेच सिंहासन त्या चक्रवर्तिचे ॥माझ्या०॥१॥

वसंतबाग फुलला फलला find, हार अर्पिण्या तयासी ।

सुंगधित चंदनकाष्ठे, गंध हे पुजे ॥माझ्या०॥२॥

पृथ्वी अन्न शिजले जे जे, भोग द्यावयास यासी ।

जळति द्रव्य-धातू सगळे, हवन होतसे ॥माझ्या०॥३॥

सूर्यचंद्र नंदादिप हे, जळति ज्योत द्यावयासी ।

पवन मंद वाहे सुखवी, हृदय हे तिचे ॥माझ्या०॥४॥

निर्विकल्प चिद्‍ आत्मा हा, भोगुनी अभोक्ता राही ।

दास सांगतो तुकड्या हे भाव स्फूर्तिचे ॥माझ्या०॥५॥

 

 

संत तुकडोजी महाराजांच्या या भजनाचा अर्थ व त्यावर तुमचे चर्चात्मक मत पुढील लिंक वर जाऊन मांडा तसेच अनेक संतांचे अभंग अनुभवा.

कृषी  क्रांती 

abhangwaani.blogspot.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.